வெள்ளி, 23 ஜனவரி, 2009

அட்ட வீரட்ட தலம் - விற்குடி
துன்பம் துடைக்கும் ராஜதுர்க்கை


நலம் தரும் நந்தி வாகனன்பஞ்ச பாண்டவர் பூஜித்த பஞ்ச லிங்கங்கள்

யாகம் நடத்த சிறந்த தலம்
தண்ணீரில் எரிந்த விளக்குகள்
மங்கள சித்தி விநாயகர்
கண் நோய் தீர்க்கும் காளைவாகனன்
ஆனை வாகனத்தில் ஆறுமுகன்
அடைக்கலம் தரும் அங்காளி


பதினாறு பேறுகளும் தரும் பரமன்
தஞ்சம் அடைந்தோரைக் காக்கும் பஞ்சலிங்கங்கள்
பெருநாட்டுப் பிள்ளையார் - திருவாரூர்